Iz sigurnosnih razloga promijenili smo FTP port na shared/reseller serverima iz porta 21 (standard) u nestandardni port 23131.
Ukoliko koristite lokalni firewall provjerite da vam je otvoren port 23131.
 
Kod spajanja na novi FTP port provjerite da vam je isti otvoren na lokalnom firewallu i da ga ne blokira antivirusna ili sl. aplikacija, također provjerite da vam je uključena opcija “Use Passive FTP” ili “PASV FTP“.

Ukoliko imate zakupljeni VPS ili dedicated server i niste promijenili FTP port no i dalje imate problema kod FTP pristupa serveru, molimo da kontaktirate našu podršku kako bi mogli detaljnije provjerit nastali problem.