Točne i personalizirane E-mail postavke za Vašu domenu napisane su u dokumentu: Podaci za spajanje na cPanel hosting račun – Studio4web koji je stigao na mail odmah nakon aktivacije hosting računa.

UsernamePuna e-mail adresa s koje preuzimate poštu (npr. info@mojadomena.com)
PasswordLozinka upisane e-mail adrese

Postavke dolaznog mail servera (Incoming):

POP3 adresa: mail.mojadomena.com
POP3 port: 110
ili
IMAP adresa: mail.mojadomena.com
IMAP port: 143

Postavke odlaznog mail servera (Outgoing):

SMTP adresa: mail.mojadomena.com
SMTP port: 25 ili 26 (ukoliko slanje ne radi na portu 25 koristite port 26)
Obavezno morate uključiti opciju za logiranje na SMTP server (My outgoing SMTP server requires authentication), u protivnom nećete moći slati mailove.

Ako koristite SSL pristup:

Username: Puna e-mail adresa s koje preuzimate poštu
Password: Lozinka upisane email adrese
Odlazni SMTP server: nazivservera.studio4web.com
SMTP Port: 465
Sigurnost: SSL/TLS
ili
SMTP Port: 587
Sigurnost: STARTTLS
Uključena prijava na odlazni SMTP servis normalnom lozinkom

Druga opcija je da koristite SMTP mail server adresu Vašeg internet providera:

T-Com: mail.t-com.hr
Iskon: mail.iskon.hr
Optima: mail.optinet.hr
Bnet: mail.xnet.hr
Tele2: mail.tele2.hr
VIP: mail.vip.hr
CarNet: mail.cmu.carnet.hr
MetroNet: smtp.metronet.hr
Amis: smtp.amis.hr
GlobalNet: mail.globalnet.hr