Da li podržavate Cold Fusion, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Visual Interdev, VBScript, IIS, i Active Server Pages (ASP)?

Ne, trenutno ne podržavamo dotične opcije budući da su svi naši serveri bazirani na Linux operativnom sustavu.