Addon domene koriste se za instalaciju dodatnih web stranica unutar postojećeg hosting računa. Addon domene funkcioniraju kao neovisne web stranice, a nalaze se u istom cPanelu hosting računa kao i glavna domena hosting računa. Za primjer, vaša web stranica http://primjer.hr/, ima vlastiti cPanel i prikazuje sadržaj koji se nalazi u folderu /home/primjer/public_html.

Korištenjem tog cPanela kreirate Addon domenu, http://test.hr/. Ovo će automatski kreirati novi direktorij unutar public_html direktorija (čiji naziv sami možete odabrati). Za primjer uzmimo naziv “testhr” što će izgledati kao /home/primjer/public_html/testhr/. Sada zamislimo da imate registriran naziv domene “test.hr” i da je podešen na iste DNS adrese kao i glavna domena cPanel hosting računa “primjer.hr”, otvaranjem adrese http://test.hr/ prikazat će se sadržaj koji ste postavili unutar direktorija /home/primjer/public_html/testhr/.
 
Za pristup vašoj novoj Addon web stranici postoje tri načina:
1. http://test.hr/ i http://www.test.hr
2. http://primjer.hr/testhr/
3. http://testhr.primjer.hr/

Nova Addon domena imati će pristup cPanel administraciji preko cPanel-a vaše glavne domene hosting računa.

Zapamtite da ako koristite addon domene, da na registru gdje je registriran naziv domene morate upisati iste DNS adrese kao što su upisane na glavnoj domeni hosting računa na koji ćete smjestiti tu addon domenu, u protivnom vam addon domena neće otvarati postavljenu stranicu.
 
Upute za dodavanje addon domene unutar CPanela hosting računa:

Nakon što se logirate u cPanel hosting računa i kliknete na ikonu “Addon Domains“:
 
cPanel addon domena
 
 
prikazat će se stranica sa formom za dodavanje nove domene na hosting račun:
 
Addon domena
 
Upišete redom podatke u formu:
New Domain Name: naziv vaše addon domene (bez http i www.)
Subdomain: klikom u bijelo polje automatski će se popuniti
Document Root: putanja gdje će se na hosting računu nalaziti sadržaj za prikaz na ovoj addon domeni, po želji možete promijeniti ako domenu želite instalirati na neki drugi direktorij

Kvačicu na opciju “Create an FTP account…” stavljate ukoliko želite da se uz addon domenu kreira i FTP račun koji će imati pristup “Document Root” direktoriju te addon domene.
Ukoliko vam dodatni FTP račun nije potreban preskočite taj dio. Glavnim FTP računom uvijek možete do svih podataka na hosting računu.

FTP Username: upisujete korisničko ime koje će se koristiti za prijavu na FTP servis (korisničko ime kod dodatnih FTP računa završava sa glavnom domenom hosting računa)
Password i Password (Again): upišete lozinku za navedeni FTP račun

Upisane podatke potvrdite klikom na button “Add Domain

Ukoliko je sve u redu prikazat će se poruka:
 
Addon domena
 
Nakon toga putem FTP pristupa možete na hosting računu unutar direktorija na kojem je instalirana nova Addon domena postaviti podatke web stranice koji će se prikazivati u browseru prilikom otvaranja adrese addon domene.