Poruka  “508 Resource Limit Is Reached”  pojavljuje se kada vaš hosting račun počinje konstantno  prekoračivati limite dodijeljenih resursa – radi se o korištenju CPU-a, zauzeću RAM-a, broju ulaznih konekcija EP ili količini prometa podataka na disku I/O unutar vašeg hosting računa.

Na svim našim shared i reseller serverima instaliran je CloudLinux operativni sustav i to nam omogućava izolaciju svakog pojedinog hosting računa unutar vlastitog laganog virtualnog okruženja gdje možemo detaljno podesiti i nadgledati potrošnju dodijeljenih resursa. Limit resursa svih računa podešeni su prema našem TOS pravilniku i zadovoljavaju većinu privatnih i poslovnih korisnika. Ukoliko na hosting računu imate postavljenu zahtjevnu stranicu, što se tiče navedenih resursa, tada je moguće da se konstantno prekoračuju dozvoljeni limiti i vaš hosting račun se limitira u korištenju dodatnih resursa kako bi se zadržala stabilnost cijelog web servera.

Zauzeće resursa vašeg hosting računa možete provjeriti unutar cPanela klikom na ikonu “CPU and Concurrent Connection Usage” (ili “Resource Usage” stariji cPanel). Također možete pratiti potrošnju resursa hosting računa u realnom vremenu prijavom u cPanel u “Statistics” stupcu.

Povremeno zauzeće svih resursa nije razlog za brigu i prouzročit će (ako uopće) minimalne prekide u radu hosting računa, no ukoliko je zauzeće resursa konstantno svakako bi trebali provjeriti da li je moguća optimizacija skripti stranice ili nadograditi račun na VPS ili dedicated server.

Ako ste trenutno na standardnom shared hosting paketu i imate instalirano nekoliko stranica (domena) na njemu, problem oko zauzeća resursa može se riješiti prelaskom na reseller hosting paket gdje bi svaka stranica (domena) imala vlastiti hosting račun i vlastite limite resursa. CloudLinux izračunava zauzeće resursa bazirano na jednom hosting računu, ne po jednoj domeni, tako da ako imate instalirano desetak domena na jednom hosting računu, svih desetak dijele resurse tog jednog hosting računa.

Iz dosadašnjeg iskustva primjetili smo da se većina problema pojavljuje zbog loše napisanih skripti, kao npr. razni plugini i teme instalirane unutar WordPress-a. Ako imate instaliran WordPress na hosting računu i problem oko zauzeća resursa, preporučamo da isključite sve plugine i zatim pratite zauzeće resursa, nakon toga uključujete jedan po jedan plugin i pratite zauzeće resursa dok ne pronađete onaj koji stvara probleme.

Također preporučamo da na hosting računu provjerite error_log datoteke. Ako postoji koja provjerite koje su posljednje greške zabilježene i pokušajte ih ispraviti. Optimizacija MySQL baza je također preporučena (ako ih koristite), bilo preko cPanela pod opcijom MySQL Databases ili preko aplikacije phpMyAdmin.

Navest ćemo nekoliko razloga zbog kojih može doći do prekoračenja u korištenju dodijeljenih resursa:
  • Normalan dnevni promet – Ako se radi o visokom zauzeću resursa za vrijeme normalnog prometa, standardan broj posjeta, bez iznimno velike navale posjetitlja u jednom trenutku vremena. Preporučamo nadogradnju hosting računa na VPS ili dedicated server.
  • Problem u skriptama – Ako se radi o problemu koji se javlja kod skripta koje se izrađuju, vjerojatno da je greška u skripti i relativno mali broj istovremenih otvaranja može dovesti do prekoračenja limita resursa.
  • Pozadinske operacije – razne operacije koje se izvršavaju u pozadini kao npr. generiranje backupa, uvoz i izvoz veće količine podataka (mysql i sl.) mogu dovesti do povećane potrošnje resursa što u kombinaciji zajedno sa redovnim posjetiteljima stranice rezultira prekoračenjem dodijeljenih resursa.
  • Webcrawleri – Razni botovi (spam, tražilice i sl.) učitavaju veliki broj stranica po sekundi što vrlo lako može dovesti do prekoračenja korištenja resursa kod zahtjevnijih stranica. Kod poznatijih tražilica možete podesiti kojom brzinom će se indeksirati sadržaj, npr. Google bot se podešava unutar “Google Webmaster Tools” stranice.
Više informacija o Cloudlinux operativnom sustavu možete pročitati ovdje  https://baza.studio4web.com/cloudlinux/  te na službenoj stranici Cloudlinuxa.

Grafički prikaz hosting računa koji konstantno prekoračuje dodijeljene resurse i potrebna mu je optimizacija ili prelazak na vlastiti VPS/dedicated server:
Resource Limit Reached