Prilikom pokušaja slanja maila, automatski vam se vraća poruka sa greškom: “503 valid RCPT command must precede DATA

To znači da prije slanja maila morate provjeriti inbox email adrese sa koje pokušavate poslati mail, a iz razloga što servera zahtjeva autentifikaciju korisnika mail adrese.


Postoje dva rješenja ovog problema:

1) Pop before smtp — provjerite vaš mail inbox prije pokušaja slanja maila. Ta opcija dodaje vašu IP adresu u relayhost bazu i dozvoljava slanje mailova sa te IP adrese unutar roka od 30 minuta. Nakon isteka 30 minuta ponovno morate dokazati autentičnost logiranjem u inbox.

2) Podesite mail klijent da automatski dokaže autentičnost stavljanjem kvačice na opciju “My server requires authentication” u vašem mail klijentu. Na taj način moći ćete poslati mail bez potrebe da se prvo logirate u inbox adrese.


Ukoliko koristite “MS Outlook 2007”, pokušajte na ovaj način:

1. Otvorite MS Outlook
2. Klinite na “Tools” -> “Email Accounts”
3. Odaberite mail račun sa kojeg šaljete mail i kliknite na “Change” (ili dupli klik na mail račun)
4. Kliknite na “More Settings”
5. Kliknite na karticu “Outgoing Server”
6. Kliknite na “Outgoing Mail Server (SMTP) requires authentication” i provjerite da je označena opcija “Use same settings as incoming mail server”.
7. Kliknite na “Advanced Tab”
8. Postavite odlazni mail port “Outgoing Server (SMTP)” na 26.
9. Kliknite na “OK” i zatim na “Test Account Settings”


Ukoliko koristite “MS Outlook Express”, pokušajte na ovaj način:

1. Otvorite MS Outlook Express
2. Klinite na “Tools” -> “Accounts”
3. Kliknite na karticu “Mail”
4. Odaberite mail račun sa kojeg šaljete mail i kliknite na “Properties” (ili dupli klik na mail račun)
5. Kliknite na karticu “Servers”
6. Stavite kvačicu na opciju “My server requires authentication” i provjerite klikom na “Settings” da je označena opcija “Use same settings as my incoming mail server” -> “OK”.
7. Kliknite na karticu “Advanced”
8. Postavite odlazni mail port “Outgoing mail (SMTP)” na 26.
9. Kliknite na “OK” -> “Close”